Disclaimer

Landgoed Rhederoord kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie die op of via deze site wordt verstrekt. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zowel Landgoed Rhederoord alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daardoor verstrekte informatie.

Landgoed Rhederoord aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. In geen geval is Landgoed Rhederoord aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met op deze website beschikbare informatie of documenten. Landgoed Rhederoord geeft bezoekers van haar website de garantie dat zij betrouwbare en veilige informatie krijgen en dat er correct wordt omgegaan met eventuele privacygevoelige informatie.

Contact informatie

Restaurant Koetshuis Rhederoord
Parkweg 19
6994 CM De Steeg
T: 026-4955358
E: info@rhederoord.nl

Aanmelden nieuwsbrief