Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en huishoudelijke mededelingen van conferentiehotel Landgoed Rhederoord BV behorend als aanvulling op uniforme Voorwaarden voor de Horeca (UVH) welke van toepassing zijn voor Conferentiehotel Landgoed Rhederoord BV.
De Uniforme Voorwaarden voor de Horeca zijn als PDF op deze pagina te downloaden. Middels ondertekening van de betreffende overeenkomst verklaart de opdrachtgever een exemplaar van de UVH en de aanvullende voorwaarden van Conferentiehotel Landgoed Rhederoord te hebben ontvangen.

 1. Op al onze leveringen en diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel te ’s Gravenhage en op verzoek onverwijld en kostenloos op te vragen.
 2. Roken is verboden op alle hotelkamers en in de overige verblijfsruimtes.
 3. Huisdieren op de hotelkamers zijn niet toegestaan.
 4. Het afsteken van vuurwerk is verboden, met uitzondering van sterretjes. Buiten het pand zijn deze toegestaan mits er een emmer water aanwezig is.
 5. Outdoor evenementen worden begeleid door (één van de) medewerkers van Rhederoord, zij geven instructie m.b.t. veiligheid. Rhederoord aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade.
 6. In naleving van de Wet Geluidshinder, mede als uit respect voor de natuur in de omgeving, zijn wij genoodzaakt een sluitingstijd in te stellen om 00.30 uur, ongeacht of de partij binnen of buiten plaatsvindt.
 7. Bij versterkte muziek dienen de aanwijzingen van de Maître d’hotel of de bedrijfsleider opgevolgd te worden.
 8. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan geluksballonnen en/of lampions op te laten. Het oplaten van gewone ballonnen is toegestaan op voorwaarde dat deze biologisch afbreekbaar zijn.
 9. Kamerbezetting en tafelschikkingen gebeuren in overleg met Landgoed Rhederoord.
 10. Het gebruik van onder andere confetti, schuimkanonnen, slingers en rijst is niet toegestaan. Houdt u zich hier niet aan dan brengen wij u € 250,00 schoonmaak-/verwijderkosten in rekening.  Gelieve versieringen en overige materialen zelf retour te nemen.
 11. Bij overnachtingen zijn wij verplicht uw gegevens in een gastenlijst te verwerken, hiertoe dient u uiterlijk drie dagen voor aankomst een gastenlijst te mailen of te faxen.
 12. Rhederoord is gelegen in een natuurgebied, de maximumsnelheid op het terrein is 20 km. per uur.
 13. Aanbetaling – bij bijeenkomsten of partijen is de gast gehouden een aanbetaling te doen van 50% van de totale reserveringswaarde. In de maand voorafgaand aan uw reservering ontvangt u van ons een aanbetalingsfactuur van 50% van de reserveringswaarde. Dit bedrag dient 1 maand voor aanvang van de bijeenkomst of partij aan ons overgemaakt te zijn.
 14. Genoemde prijzen en tarieven hebben een geldigheidsduur van een jaar. Hierna heeft Landgoed Rhederoord het recht de prijzen en tarieven te herzien.
 15. Mondeling overeengekomen afspraken zijn in de reservering verwerkt, wijzigingen in- of annulering hiervan (aantallen, vervallen items of toevoegingen) dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang schriftelijk en ondertekend, via fax of post te worden doorgegeven. Veranderingen binnen 48 uur voor aanvang worden i.v.m. inkoop en personeelsbezetting niet meer in mindering gebracht op de factuur.
 16. Indien het aantal gasten binnen 3 maanden voor aanvang huwelijk verminderd wordt met 15 % of meer van de in de door de gast ondertekende offerte beschreven aantallen, zijn wij genoodzaakt de eindfactuur zodanig te verhogen dat de omzet in de getekende offerte inclusief begrootte kosten voor food en beverage welke in de getekende offerte zijn beschreven wordt gehaald.
 17. Op al onze reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden voor de Horeca van toepassing en gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  Meer dan 6 maanden voor de reserveringsdatum: Geen annuleringskosten
  Meer dan 3 maanden voor de reserveringsdatum: 15% van de reserveringswaarde
  Meer dan 2 maanden voor de reserveringsdatum: 35% van de reserveringswaarde
  Meer dan 1 maanden voor de reserveringsdatum: 60% van de reserveringswaarde
  Meer dan 14 dagen voor de reserveringsdatum: 85% van de reserveringswaarde
  Minder dan 14 dagen v/d reserveringsdatum: 100% van de reserveringswaarde
 18. Wij werken het liefst en graag met regionale biologisch/biodynamische producten en producenten, momenteel voor meer dan 75%. Door weersafhankelijke invloeden kan de verkrijgbaarheid soms fluctueren.
 19. Bij studentenfeesten hanteren wij de volgende additionele voorwaarden:
  – De zaal is 2 uur van te voren vrij voor opbouw van apparatuur en decoratie, dezelfde nacht dient dit weer verwijderd te worden. Eventuele decoratie dient door Rhederoord goedgekeurd te worden alvorens het wordt aangebracht in de verschillende zalen.
  – De eventuele schade die wordt aangebracht aan pand, interieur of directe omgeving, zal door uw vereniging in zijn geheel vergoed worden. Er dient hiervoor een borg van € 1000,00 betaald te worden.
  – Het is verboden om vuurwerk, sterretjes, confettikanonnen, waterpistolen etc. te gebruiken. Indien dit wel gebeurt zullen wij schoonmaakkosten à € 350,00 in rekening brengen.
  – Hotelkamers zullen wij voor vertrek checken tezamen met een contactpersoon van de organisatie.
  – Uiterlijk twee weken voor aanvang van uw feest ontvangen wij naast de € 1000,00 borg ook het volledige offertebedrag waarvoor is getekend inclusief de eventuele aanpassingen.
  – U dient professionele beveiliging in te huren (uitgaande van een feest van 100-200 personen zijn dit 2 beveiligers, boven de 200 personen zijn dit 3 beveiligers). Van te voren vernemen wij welk bedrijf u heeft ingehuurd, zodat wij desgewenst contact met hen op kunnen nemen. Feesten tot 100 personen; beveiliging al dan niet nodig in overleg met Landgoed Rhederoord. De beveiliging draagt tevens zorg voor het voorkomen van overlast in de directe omgeving van onze locatie.
  – Bij wangedrag is Landgoed Rhederoord gerechtigd een schenkstop in te gelasten, of het feest – tijdelijk dan wel volledig – stil te leggen. Dit uiteraard in overeenstemming met de mate van wangedrag.
  – Wij schenken in plastic glazen tijdens het feest. Mocht een diner geserveerd worden, dan zullen wij tijdens het diner in glas schenken. Wanneer afgesproken wordt wel in glas te schenken zullen wij bij wangedrag (gooien en veelvuldig laten vallen) overgaan op plastic.
  – Landgoed Rhederoord beschikt over een 24-uurs vergunning. In overleg met uw vereniging zal er een eindtijd worden afgesproken.
  – Bij overtreding van de wettelijke geluidsnormen zal de boete door uw vereniging worden voldaan. De wettelijke norm is max. 85 dB(A).
  – Bij diefstal van drank of andere zaken tijdens of na afloop van het feest, worden bovenop de verkoopkosten ook een boetebedrag van € 50,00 per incident van de borg afgetrokken.
  – Indien een van uw gasten overgeeft en dit niet netjes door de betreffende persoon of iemand anders van uw vereniging wordt opgeruimd, zullen wij per incident € 150,00 in rekening brengen.
 20. Landgoed Rhederoord is trots het Golden Green Key certificaat te hebben behaald. Hiermee voldoet het aan de strengste criteria, opgezet door dit eco-label.

Contact informatie

Restaurant Koetshuis Rhederoord
Parkweg 19
6994 CM De Steeg
T: 026-4955358
E: info@rhederoord.nl

Aanmelden nieuwsbrief